Sdružení Občan

26.06.2013 "Centrová" péče 2013

Potřeba poskytovat co nejlepší péči pacientům se závažnými a méně častými nemocemi si vynutila její postupné centralizování do specializovaných pracovišť. Když někdo něco dělá často, tak to obvykle dělá dobře a současně takové uspořádání umožňuje lepší uplatnění medicínské erudice, využití přístrojové techniky a kvalitnější farmakoterapii.
Dnes máme u nás sedmdesátku různých typů centrové péče a další třináctka čeká na své posvěcení. Škála centrové péče je pestrá nejen svým zaměřením, které sahá od komplexní onkologické péče, přes AIDS až třeba po chirurgii pánevního dna, ale i mírou specializace a formálního ukotvení.

V oblasti léčiv se vznik tohoto systému datuje k 1. srpnu 2006, kdy se v lékové vyhlášce objevilo u vybraných léčiv nové indikační omezení, které vázalo jejich předepisování jen na pracoviště se zvláštní smlouvou se zdravotní pojišťovnou. S přechodem pravomocí stanovování úhrad léčiv na Státní ústav pro kontrolu léčiv se začaly tyto léky označovat symbolem S a tak je tomu dodnes.

V průběhu času rostl počet pacientů ošetřovaných v centrech jak každoročním přírůstkem nových nemocných, tak bohatnutím palety léčiv či rozšiřováním oblasti jejich použitelnosti. Ekonomická recese sice není vstřícná rostoucí nabídce nových, účinných a drahých léků, ale jejich vstupu do zdravotnictví nezabrání. S tím samozřejmě souvisí trvalý růst nákladů na centrovou péči a také napětí mezi plátci a poskytovateli péče. Přirozená touha lékařů léčit své pacienty co nejlépe se střetává s omezeností zdrojů a přistřihováním křídel neoblíbenými regulačními mechanismy.

Centralizace přinesla účelnější vydávání prostředků zdravotního pojištění, pacientům lepší péči a zdravotníkům nové možnosti. Hledá se co nejlepší způsob úhrady centrové péče nabízející správný mix motivace a regulace, ale stále to zřejmě není ono. Ten současný má své kritizovatelné slabiny, ale je dnešním maximem možného. Jistě bude dále kultivován, ale ani ten nejrafinovanější úhradový mechanismus nevyřeší rostoucí poptávku po dalších zdrojích. Zatím se to zvládá realokací v rámci stávajícího zdravotního pojištění, ale k diskusi jsou další varianty. Dnes je zřejmé, že role centrové péče ve zdravotnictví poroste, a tomu by měla odpovídat i pozornost, kterou jí budeme věnovat.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 06/2013
26. 6. 2013
© sdružení Občan