Sdružení Občan

23.10.2013 Medicína za oponou – laboratoře 2013

Zdravotnické technologie, které bezprostředně zlepšují zdravotní stav pacienta, jsou nasvícenou tváří moderní medicíny a těší se přirozenému zájmu médií i veřejnosti. Skoro každý den nás v životním optimismu podpoří informace o novém báječném léku, udělátku či mašince, které zvyšují naše šance se úspěšně popasovat s nějakou nepěknou nemocí.
Nepoměrně méně je viditelná ta část medicíny, která podporuje správné rozpoznání nemoci, zacílení léčby a monitorování jejího průběhu, tedy medicína odehrávající se v laboratořích. Je realitou, že výsledky laboratorních vyšetření jsou zřejmě tím nejpodstatnějším zdrojem informací pro rozhodování lékařů, a z toho pramení požadavek na jejich rychlost a spolehlivost.

V posledních desetiletích můžeme v laboratorní medicíně sledovat několik vývojových trendů – zmenšování velikosti vzorku materiálu potřebného pro vyšetření, rozšiřování palety možných vyšetření zejména v oblasti molekulárněbiologických metod, přibližování některých testů přímo k pacientovi, standardizaci procesů a kontrol kvality. Mikrometody zmenšují zatížení pacientů, nové vyšetřovací možnosti podporují lepší zacílení léčby, sebetestování nebo možnost provést test přímo v ordinaci ošetřujícího lékaře zvyšuje přesnost dávkování a pacientovu bezpečnost.

Hospodářská krize, která na pět let zablokovala růst našeho HDP, zvýšila napětí mezi dostupnými zdroji a potřebami zdravotnictví. Utažení kohoutků postihlo všechny segmenty zdravotních služeb a vedle povinné snahy o zvýšení podílu zdravotnictví na koláči HDP by se naše úsilí mělo soustředit na zvyšování vnitřní efektivity celého systému. Dá se předvídat, že klinici budou intenzivněji tlačeni k tomu, aby diagnostikovali a léčili medicínsky správně a nákladově efektivně. Pro laboratoře to znamená, že se jim klinici stanou partnery nejen v oblasti odborné, ale i ekonomické. Výše úhrady jednotlivých úkonů a její nastavení u jednotlivých laboratoří bude mít význam nejen pro vztah laboratoř – zdravotní pojišťovna, ale i ve vztahu lékař–laboratoř.

Do hry o přízeň kliniků tím laboratořím přibyl další parametr – vedle spolehlivosti, rychlosti a šíře poskytnutého servisu bude svoji roli hrát i cena služby. Laboratorní medicína se vyvíjí a bude se dále vyvíjet, ruku v ruce s ostatními oblastmi medicíny bude charakter a organizaci služeb přizpůsobovat potřebám občanů. A tak to má být.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 10/2013
23. 10. 2013
© sdružení Občan