Sdružení Občan

21.01.2015 Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?

Čas od času rozvíří hladinu veřejného mínění smutný příběh rodiny cizinců, která se musí vyrovnat nejen s nemocí svého dítěte, ale i s náklady spojenými s jeho léčením. Společným jmenovatelem je neúčast ve veřejném zdravotním pojištění a absence nebo nedostatečný rozsah zvoleného smluvního zdravotního pojištění, ať již pro jeho faktickou nedostupnost, nebo jako výsledek osobní volby.
Příkladem první varianty je třeba narození těžce nedonošeného dítěte matce se smluvním pojištěním. Náklady spojené s péčí o matku pojištění pokryje, ale náklady spojené s péčí o dítě, které se z logiky věci ještě pojistit nestihlo a pro „preexisting conditions“ ani pojistitelné není, jdou za rodiči. Než se vyřídí žádost o trvalý pobyt dítěte z humanitárních důvodů a tím i vstup do veřejného systému, narostou rodičům obtížně splatitelné dluhy.

Druhým a častějším případem je situace, kdy limit, po který hradí léčebné náklady koupená pojistka, nestačí na pokrytí skutečných nákladů a následky jsou obdobné.

Již delší dobu se vede diskuse o tom, jak těmto situacím předejít a jak najít humánní a ekonomicky smysluplné řešení. Nabízejí se dvě možné cesty.

První z nich spočívá v zapojení cizinců ze třetích zemí, kteří zde nemají trvalý pobyt, nejsou v zaměstnaneckém poměru a nepatří mezi „zvláštní případy“ (jako např. azylanti), do systému veřejného zdravotního pojištění. Její výhodou je jednoduchost, kterou by ocenili zejména poskytovatelé zdravotních služeb, nevýhodou zase negativní ekonomický dopad a riziko cíleného zneužívání.

Druhá cesta vede přes zdokonalení současného systému smluvního pojištění zavedením regulací, které jeho současná slabá místa odstraní, a pojištěnci dostanou jistoty podobné těm, kterým se těší účastníci veřejného zdravotního pojištění. Mezi ně by jistě patřilo třeba zahrnutí péče o novorozence do pojistky budoucí matky či jiný přístup k pojištěncům, u kterých v průběhu pojištění propukne onemocnění z kategorie „preexisting conditions“.

Cizinci ze třetích zemí budou zabezpečeni, veřejné rozpočty zůstanou bokem a stát jen rozšíří rámec dohledu nad segmentem smluvních zdravotních pojišťoven. V současné době panuje mezi zainteresovanými ministerstvy shoda na volbě této cesty a věřme, že své ovoce přinese co nejdříve.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 1/2015
21. 1. 2015
© sdružení Občan