Sdružení Občan

24.02.2016 Nově na revmatoidní artritidu?

Dnešní téma „Občana“ by se dalo uchopit jako rozvíjení předešlého, protože kouření je spouštěcím mechanismem revmatoidní artritidy u geneticky predisponovaných lidí, ale naši pozornost si zaslouží přinejmenším ze tří dalších důvodů. Je to nemoc závažná, invalidizující a život zkracující, která postihuje mnoho desetitisíců z nás. Je to nemoc, kterou sice neumíme vyléčit, ale jejíž průběh dnes dokážeme výrazně zmírnit, byť za cenu rostoucích nákladů. Je to nemoc, která modelově ilustruje potřebu integrace zdravotního a sociálního pohledu na životní situaci občana.
Poslední významné zlepšení léčby revmatoidní artritidy přinesl vstup biologik na scénu v roce 1999. Většině pacientů dávají větší šanci na dosažení remise než klasické syntetické DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) a prodlužují dobu jejich práceschopnosti. Rubem nasazení biologických DMARD je řádové zvýšení nákladů na léčbu, které jsou také hlavním důvodem vzniku regulací, upravujících jejich použití. Dosud byla u nás biologika vyhrazena jen pacientům s vysokou aktivitou onemocnění, ale ukazuje se, že největší benefit z této léčby mohou mít pacienti s jeho střední aktivitou. Tedy ti, kteří ještě nemají klouby nevratně poškozeny.

Klinické argumenty pro změnu indikačních kritérií leží na stole a přetlačují se s ekonomickými dopady. Jejich spojencem by měly být přínosy úspěšné léčby v sociální oblasti, kde vedle příjmů z daní a pojistného figurují i peníze ušetřené na nemocenské, invalidních důchodech a příspěvcích na péči. V současném nastavení jdou náklady na vrub zdravotnictví a benefity ve prospěch sociálního systému.

Vytvoření schengenského prostoru ve zdravotně-sociální oblasti se ještě dlouho nedočkáme, ale informační propojení obou systémů by nemělo být zas tak velkou utopií. Do té doby si budeme muset vystačit s různě přibližnými ad hoc analýzami a do čela hodnoticích kritérií posadit usilování o co nejlepší kvalitu života našich pacientů. Je nepochybné, že dostupnost biologik bude v čase stoupat a jejich cena klesat, minimálně pod konkurenčním tlakem biosimilars. Zároveň věřme, že už teď je někdo na stopě kauzálnímu léčení této vážné nemoci. Opravdu upřímně se těším na budoucí debaty nad jeho nákladovou efektivitou. Už aby to bylo.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 2/2016
24. 2. 2016
© sdružení Občan