Sdružení Občan

23.03.2016 Co přináší novela zákona o léčivech?

Při pohledu na situaci v českém lékárnictví nelze nepomyslet na Goethovo okřídlené „Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a věčně zelený je strom života“. Objektivní potřeba svázat naše chování závaznými pravidly naráží při své realizaci na dynamiku a adaptabilitu prostředí.
Každá nová zákonná norma řeší v různé míře dokonalosti minulé problémy a zakládá na problémy budoucí nebo nově nasvítí problémy dosud okrajové. Aktuální novela zákona o léčivech harmonizuje naše pravidla pro hodnocení humánních léčivých přípravků s právem EU a snaží se zabránit omezení dostupnosti potřebných léků v důsledku jejich reexportu. Obé je samozřejmě potřeba a cesta zvolená k omezení nepříznivých dopadů reexportů je průchozí.

Nicméně zelený strom života nečekal, a tak se stalo, že některé dnešní problémy s dostupností léčiv už nemají na svědomí samotné reexporty, ale opatření, kterými na ně reagovali výrobci. Aby jejich léky necestovaly Evropou, v závislosti na cenových hladinách v jednotlivých zemích, zkusili výrobci distributory ze hry vynechat. Přímým napojením výrobce na lékárny vznikl systém, který jeden problém řeší, ale jiný vyvolává. Aby se předešlo přeprodáváni léků lékárnou, je každé zapojené lékárně stanoven počet balení konkrétního léku, které si může ve vymezeném časovém období od výrobce odebrat. To vše na základě údajů o minulých odběrech. Tím se sice lékárně účinně zabrání v aktivním zapojení se do potravinového řetězce reexportů, ale současně dojde k omezení její schopnosti reagovat na nestandardní výkyvy poptávky. Zklamanému občanovi může místo léku nabídnout jen nostalgickou vzpomínku na doby, kdy poptávaný lék kupovala přes distributora. Tak už to chodí.

Léky mohou v lékárnách scházet i z celé řady dalších důvodů, které tvoří široké spektrum od ekonomicky motivované generické substituce, přes ekonomicky podmíněné výpadky dovozu způsobené změnou kurzu měny či konflikty v dodavatelsko-odběratelských vztazích až po problémy s jakostí léku nebo s výpadky ve výrobě. Když hovoříme o nedostupnosti léku v konkrétní lékárně, nemůžeme pominout možnost, že by lék mohl být nedostupný, protože není kde si jej vyzvednout. To se zatím, při naší hustotě lékárenské sítě, nejeví jako zásadní problém, spíše jsme svědky přirozené adaptace lékáren na migraci obyvatelstva. Otevřením každého zákona ve sněmovně vzniká prostor k jeho dalším úpravám a doplněním, tak uvidíme, v jaké podobě bude nakonec schválen.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 3/2016
23. 3. 2016
© sdružení Občan