Sdružení Občan

18.05.2016 Máme se nemocniční infekce bát?

Nemocnice nejsou, z podstaty svého fungování, bezpečným místem pro trávení volného času. Jejich pohostinství bychom měli využívat jen ve chvíli, kdy očekávané přínosy zásadně převyšují možná rizika. Jedním z nich je nebezpečí, že se náš pobyt zkomplikuje nějakou infekcí. Jejich škála je široká, od banálních respiračních, přes infikování operační rány pacientovou vlastní střevní mikroflórou, až po potíže vyvolané infekcí zvlášť odolným bakteriálním kmenem, nechtěně vyšlechtěným v nemocnici.
Z evropských dat vyplývá, že infekce spojené s poskytováním zdravotní péče postihují zhruba každého dvacátého nemocničního pacienta. Vedle zřejmých zdravotních důsledků to má i odraz v nákladech zdravotního systému. Naše zdravotnictví stojí péče o komplikující infekce zhruba deset miliard a celoevropsky mají tyto komplikace na svědomí prodloužení ošetřovací doby o šestnáct milionů dnů a zvýšení nákladů o čtyři a půl miliardy euro. Můžete si to představit jako stovku nemocnic velikostí krajské nemocnice Jihlava, které léčí jenom infekční komplikace léčebného procesu.

Riziko vzniku komplikující infekce je dáno charakterem nemocniční péče a nelze je zcela potlačit. Dobrou zprávou je, že dodržováním ošetřovacích standardů můžeme jejich výskyt výrazně omezit. V oblasti katetrových infekcí v krevním řečišti se zdá, že je lze snížit o sedmdesát procent a snad i o více. Infekční komplikace operačních výkonů nebo umělé plicní ventilace jsou redukovatelné na čtyřicet pět procent. Obecně lze říci, že je realistické očekávat souhrnné snížení infekcí souvisejících s poskytováním zdravotní péče o více než padesát procent. Pokud budeme dodržovat nastavená pravidla.

Pokud si klademe otázku, co bychom měli udělat, aby naše zdravotnictví fungovalo lépe, tak důraz na prevenci komplikujících infekcí je polovinou odpovědi. Tou druhou je zlepšení organizace péče o chronicky nemocné. Náklady na péči o chronicky nemocné představují sedmdesát pět procent celkových zdravotnických nákladů a data ukazují, že ne všechny vynaložené náklady jsou pacientům ku prospěchu. Právě schvalovaná úprava přerozdělení, která pojišťovnám pošle peníze podle toho, jak moc mají nemocné pojištěnce, by mohla být spouštěčem potřebných kroků. Integrace dosud fragmentované péče o jednotlivé typy chronických nemocí zlepší osud našich pacientů. Redukce infekčních komplikací a zlepšení organizace péče o chronicky nemocné je typickým příkladem win win strategie. Pacientům bude lépe a zdravotnictví ušetří peníze, které může použít užitečnějším způsobem.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 5/2016
18. 5. 2016
© sdružení Občan