Sdružení Občan

31.12.2016 Iniciativa Zdravotnictví 2.0 zve lékaře k tvorbě reformy

Lékaři se mohou podílet na tvorbě zdravotnické reformy pro příští vládu. Iniciativa Zdravotnictví 2.0 je zve do odborných týmů, které od ledna 2017 začnou diskutovat o nejožehavějších problémech a připravovat věcné záměry zákonů. Iniciativu Zdravotnictví 2.0 a její plány představil v rozhovoru pro MT předseda spolku Občan MUDr. Pavel Vepřek.

Politické strany by návrhů mohly využít v předvolebním boji a po vzniku vlády by na jejich základě mohly koaliční strany nalézt průnik svých zdravotnických programů.

Jde o virtuální seskupení lidí, kteří chtějí změnit poměry v českém zdravotnictví a jsou ochotni investovat své zkušenosti, čas a jméno do jejich nápravy. Chtějí je změnit zásadně a dělají to ne ve vazbě na nějakou politickou stranu, ale formou občanského snažení. Cílem je ovlivnit kapitolu zdravotnictví programového prohlášení budoucí vlády. To znamená vytvořit poptávku veřejnosti po změnách ve zdravotnictví, na které skoro 20 let čekáme.

Proč vznikla iniciativa Zdravotnictví 2.0 ?

Po roce 1989 se naše zdravotnictví začalo transformovat z přídělového a centrálně řízeného systému do regulovaného trhu pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. Ale do cíle jsme nedorazili. Místo předvídatelného světa, ve kterém regulátor reguluje, pojišťovák pojišťuje, zdravotník léčí a občan jim všem za dobré služby přímo či nepřímo platí, máme systém plný konfliktů zájmů, kolektivní nezodpovědnosti, markýrovaného řízení, deficitních a vědomě porušovaných pravidel, práva silnějšího, ročního horizontu úhradových vyhlášek a absence dlouhodobých investic do lidí, budov a zdravotnických programů. Organizačně jsme uvázli v bezčasí mezi přídělovým socialistickým zdravotnictvím a regulovaným trhem, a tak už léta šlapeme vodu.

Myslíte, že toto je většinový názor zdravotnické veřejnosti?

Je nás hodně, kteří stojíme o změnu k lepšímu, ale ruce nám svazuje pocit marnosti každého snažení. Neúspěšných pokusů jsme zažili habaděj a úspěšnost politikům přinášela spíše faktická nečinnost a populismus, než aktivní snaha prostředí měnit. Je celkem zřejmé, že odpovědné zdravotnictví není tím pravým volebním tahákem pro jakoukoli stranu, i to, že sebelépe zpracované analýzy a koncepce samotné žádnou změnu nepřinesou. Nevidím jinou možnost, než toho dosáhnout cestou občanské společnosti, propojováním lidí podobných názorů a životních postojů, bez ohledu na jejich profesní nebo stranickou příslušnost.

Co konkrétně se podle vás musí udělat?

Zásadní je definovat rozsah hrazené péče, omezit konflikty zájmů, ve kterých je vedení rezortu jak ve vztahu k nemocnicím, tak k pojišťovnám a podstatně zlepšit fungování těch posledně zmíněných. Současné zdravotní pojišťovny jen pasivně rozdělují zdravotní daň mezi poskytovatele pod taktovkou ministerstva a rezignovaly na svoji roli, kterou je efektivní zajišťování potřebné a kvalitní péče svým pojištěncům. K tomu, aby se polepšily, potřebují volnější ruce ve smluvní politice, odpovídající corporate governance a tlak vzájemné konkurence v ceně pojistky a kvalitě zajišťovaných služeb. První vlaštovkou, která může proces jejich proměny nastartovat, je právě projednávaný zákon o zavedení další vrstvy přerozdělení podle lékových nákladových skupin. Což znamená, že chroničtí pacienti začnou být pro pojišťovny ekonomicky zajímaví a pro pojišťovny tím vznikne důvod se intenzivně věnovat organizaci služeb hledání způsobů jak motivovat lékaře i pacienty k dodržování standardů péče.

Jaká konkrétní témata chcete probrat a kolik jich do podzimních parlamentních voleb stihnete?

Na půdě Národohospodářského ústavu Akademie věd pořádáme pravidelná měsíční setkávání, na kterých probíráme jednotlivá zásadní témata. Scházejí se tam lidé ze všech oblastí zdravotnictví a společně se hledají řešení jednotlivých problémů zdravotnictví. Vstup je volný, je vítán každý, kdo má čas a zájem. Pro oblasti, kde bude shoda na potřebě legislativních změn, plánujeme vytvoření pracovních skupin, které připraví základní rámce pro věcné záměry potřebných zákonů. Nabízí se zákonné vymezení rozsahu bezplatné péče, úprava corporate governance pojišťoven, nastavení cenové konkurence pojišťoven, motivace pacientů k odpovědnému chování a péči o vlastní zdraví, řešení způsobu správy a řízení přímo řízených nemocnic, pravidel elektronizace zdravotnictví, ale seznam není konečný.

Na říjnovém semináři jsme souhrnně probrali všechny paradoxy českého zdravotnictví, listopadový jsme věnovali péči o chronicky nemocné a na prosincovém jsme řešili, proč nám scházejí doktoři v nemocnicích. Tématem semináře 18. ledna je hledání způsobu, jak zákonem definovat rozsah hrazené péče, 22. února bude diskuze o nemocničním sektoru, 22. března se budeme věnovat změnám, které zlepší fungování zdravotních pojišťoven, 19. dubna probereme elektronické zdravotnictví, 17. května postavení občanů/pacientů ve zdravotnictví a možnosti jejich motivace k odpovědnému chování, 21. června hlavní výzvy, které stojí před zdravotnictvím, jako jsou inovace, ageing, péče na zdravotně sociálním pomezí, péče o umírající apod., 20. září jsou na programu úhradové a regulační mechanismy, které by měly motivovat k efektivnímu poskytování kvalitní péče, a 18. října na semináři všechny navrhované změny shrneme a chtěli bychom o nich diskutovat s politiky.

Kde se lidé o cílech a aktivitách sdružení dozvědí?

Dlouhodobě funguje web www.sdruzeniobcan.cz, na kterém jsou ke stažení prezentace z jednotlivých seminářů a jednotlivá čísla newsletteru Občan v síti, který ke každému semináři vychází. Nově vzniká web www.zdravotnictvi2.cz , na kterém jsou informace o základních cílech iniciativy, informace o chystaných akcích a formulář, pomocí kterého se můžete do našich aktivit zapojit.

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se může kdokoli. V současné čítá naše neformální parta asi třicítku lidí z celé republiky a ze všech oblastí zdravotnictví. Chceme se dostat na titulní stránky deníků, do televize, do rozhlasu a sociálních sítí. Chceme vyvolat takovou poptávku veřejnosti po potřebných změnách ve zdravotnictví, aby jí každá budoucí vláda musela vyjít vstříc.

Dáte své návrhy politickým stranám už v předvolebním boji?

Samozřejmě, protože ony budou změny provádět. Proto je všechno otevřené, na nic není copyright, každý ať si vybere podle své libosti to, co se mu líbí a co potřebuje. Cílem není dát munici jedné straně, ale přesvědčit většinu stran, že problémy zdravotnictví jsou řešitelné, že to stojí za trochu úsilí, a že potřebné kroky k nápravě jsou známé. Naším přáním je, aby se části programů poltických stran věnované zdravotnictví vzájemně co nejvíce podobaly, aby budoucí koalice měla snadnou práci při sepisování kapitoly zdravotnictví svého vládního programu. Zdá se, že to není až taková utopie, vnímám rostoucí shodu na krocích, které je potřeba ve zdravotnictví udělat.

Proč přebíráte práci, kterou by měli udělat politici?

Všechny dosavadní zkušenosti ukazují, že politici nemají čas na jakoukoli reformu – jsou pod tlakem aktuálních událostí, případně nemají zájem skutečně změnit stav věcí. Politici chtějí být zvoleni, a tak vycházejí vstříc přáním své voličské základny, bez ohledu na jejich racionalitu. My chceme ovlivnit podobu přání voličů, aby politici mohli nabízet rozumné věci a přesto byli zvoleni. Prostě to za ně chceme „odmakat“ a pak se těšit z výsledků.

Na průběžně aktualizovaném webu budou všechny dostupné informace a podklady pro média, politiky či úředníky, budeme komunikovat také pomocí twitteru. Chceme vtáhnout do hry co nejvíc lidí. U některých témat předpokládáme regionální semináře, na kterých se budeme setkávat s občany a zdravotníky.

Na konci období shrneme všechna témata do sborníku, takové kuchařky pro budoucí vládu. Je ovšem zřejmé, že právě volební programy se budou psát postupně, a proto budeme s politiky a jejich odborníky v pravidelném kontaktu. Mohou tedy programy svých stran obohacovat postupně.

Autor: Naďa Myslivcová
Medical Tribune
31. 12. 2016
© sdružení Občan