Sdružení Občan

06.02.2018 Pozvánka na seminář

"Jak bude regulována cena a úhrada zdravotnických prostředků?“
Diskusní setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0 na toto téma se koná ve středu 28. února 2018 od 15.00 hod. v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Tuto pozvánku si zde můžete stáhnout v pdf.

Pokud si přejete, abychom pozvánku zasílali i Vám, napište nám prosím své kontaktní údaje na adresu
chcibytzvan@sdruzeniobcan.cz

Témata k diskusi:

• Jaká je situace v oblasti cenové a úhradové regulace zdravotnických prostředků?

• Proč a jak rozhodl Ústavní soud ČR o institutu ekonomicky nejméně náročné varianty a o průzkumu trhu pojišťovnou?

• Co se stane, pokud se nestihne příslušný zákon včas přepracovat a přijmout?

• Jaký by měl být jeho věcný obsah?


Úvodní příspěvky přednesou:
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.
poradce ministra, MZ ČR

MUDr. Alena Miková
ředitelka, Odbor léčiv a zdravotnických prostředků, VZP

MUDr. Petr Šonka
předseda, Sdružení praktických lékařů


V Praze dne 6. 2. 2018

Na Vaši účast se těší

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, Občan z. s.

© sdružení Občan