Sdružení Občan

05.05.2006 Jak se dá podle Vás nejúčinněji zabránit padělání receptů?

Ve srovnání s miliardami, které naše zdravotnictví vyhazuje okny vystavováním zbytečných receptů, jsou finanční škody způsobené jejich paděláním prakticky neměřitelné. Nezpochybňuji nutnost padělatelům co nejvíce komplikovat jejich snažení, ale o několik řádů vyšších efektů se dá dosáhnout zavedením regulačních poplatků za recept, transparentní kategorizací nebo obrácením pozornosti k účelné farmakoterapii.
V našem „bezplatném“ zdravotnictví je jediným racionálním důvodem k padělání léků snaha získat přístup k surovině na výrobu drogy. Zatím si nedovedu představit pacienta, který páchá kriminální čin jen proto, aby si obstaral Penicilin. I když nevylučuji, že při zostření plošně nastavených preskripčních limitů, by zoufalí pacienti mohli pocítit pokušení se uchopit vystavování receptů svépomocí. Ale tak daleko jsme se snad ještě nedostali a bohdá nedostaneme.

Bránit se stávajícím padělatelům zvyšováním ochranných prvků současných receptů nebo zpřísňováním registrace recepturních formulářů je bojem s větrnými mlýny. Hlavním pilířem obrany proti úspěšnému padělatelství receptů je informovaný a motivovaný lékárník, a tak obrana před přestupníky by měla být zacílena na naplnění těchto dvou adjektiv.

O tom, jak nejlépe podpořit dostatečnou informovanost lékárníků, se dají vést dlouhé debaty, které povijí nespočet dobrých nápadů, ale já pro začátek doporučuji si vybírat ze dvou možností. Řekneme-li si, že lékárny patří do primární péče, tak není od věci uvažovat o zavedení obdoby registrace u praktických doktorů i pro lékárny. V lékárně by znali pacientovu historii a to se těžko švindluje. Jiným a jistě modernějším způsobem je zajištění dostupnosti informace. o tom jaké léky jsou pacientovi lékařem skutečně předepisovány, prostřednictvím internetu. Pokud mne paměť neklame, nějakým podobným způsobem kontrolují vydávání léků v Kanadě a při naší obecně dobré počítačové gramotnosti nemělo být technicky složité zavést bezpečný systém komunikace mezi lékaři a lékárníky. O motivací lékárníků by se dalo napsat ledacos, ale zavádění výdejen léků asi nebude to pravé.

MUDr. Pavel Vepřek
sdružení Občan
Zdravotnické noviny č. 18, 5. 5. 5006
© sdružení Občan