Sdružení Občan

24.05.2006 Lze v ČR zavést systém podpory účelné farmakoterapie?

Samozřejmě, zatím ovšem po splnění dvou nesplnitelných podmínek. Zavádět lze jen to, co už existuje a mnohaleté marné volání po vytvoření systému účelné farmakoterapie napovídá, že to s jeho narýsováním nebude jednoduché.
Pokud tuto etapu abstrahujeme a představíme si, že perfektní koncept účelné farmakologie nám už leží na stole, tak narazíme při jeho uvádění do života. Po zkušenostech s mnoha obdobnými pokusy u nás i ve světě, kdy realizace všech veřejných a třeba i velmi vymazlených projektů prodělává standardní vývojový cyklus od vyhlášení, přes prvé potíže a korekce až po zastavení, opuštění a zatracení, je zdravá skepse na místě. Důvod je jednoduchý, poptávka po účelné farmakoterapii je zatím malá.

Naším cílem ale není zavedení „systému podpory účelné farmakoterapie“, ale aby se správný lék dostal ke správnému pacientovi ve správný čas a ve správné dávce. Že se tak zatím neděje ukazují na jedné straně miliardy v lécích vydaných, ale neužívaných a na straně druhé statistické údaje o pacientech, kteří chodí po světě bez odpovídající léčby. A to nemluvíme o polypragmasii, nežádoucích interakcích léků a dalších hříších proti účelné farmakoterapii.

Cesta k lepšímu nakládání s léky v Česku je mnohostupňová a vede přes nastavení lepších motivací pro všechny zúčastněné. Od spoluodpovědnosti pacientů a možnosti jejich volby jak typu pojištění, tak konkrétního léku ve chvíli potřeby, přes vztah mezi lékařem a pojišťovnou konkrétního pacienta po pravidla upravující podmínky pro úhradu léků z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z osobní zkušenosti vím, jak výrazně dokáže ovlivnit preskripci lékařů možnost srovnání svého chování s ostatními kolegy a informační podpora spojená s ekonomickými stimuly. 72 praktických lékařů dostávalo informace o tom, v čem se odlišují od průměru skupiny a během tří měsíců se rozptyl v jejich chování, vyjádřený v nákladech na standardizovaného pacienta, zmenšil z pětinásobku na dvojnásobek.

Věřím, že systém podpory účelné farmakoterapie nebude zaveden, ale že vznikne ve chvíli, kdy se po něm objeví poptávka. Tu přinese změna orientace celého zdravotnictví od přídělového systému k regulovanému trhu.

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, sdružení Občan

psáno pro ZdN 24. 5. 2006
© sdružení Občan