Sdružení Občan

07.06.2006 Zapomeňte na Ratha

V žádném jiném rezortu nebyl výsledek voleb očekáván s takovým napětím jako ve zdravotnictví. Zákony, protlačené socialisty, komunisty a některými unionisty na závěr minulého volebního období, zkoncentrovaly do rukou vlády a ministerstva zdravotnictví nebývalou moc a současně deformovaly systém veřejného zdravotního pojištění.
Všeobecná zdravotní pojišťovna byla podřízena politikům, ministr dostal možnost kdykoli převzít řízení zdravotních pojišťoven dosazením nucených správců a od prvého ledna 2007 bude stanovovat nemocnicím, vyjmenovaným v příloze zákona o Veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, co, jak, s kým, čím, na čem a pro jakou spádovou oblast budou dělat. Když k tomu připočteme ministrovo bačování nad rozdělováním sto šedesáti tisíc zdravotnických miliard prostřednictvím úhradové a kategorizační vyhlášky a nad dalšími dvaceti miliardami z rozpočtu, nenabízí Česká republika mnoho obdobně exponovaných pracovních příležitostí.

Bohužel, zákony se neruší
Patové rozložení sil v poslanecké sněmovně zřejmě zabrání vítězné ODS včas prosadit slibované zrušení zdravotnických zákonů, a tak o jejich faktických dopadech bude nakonec rozhodovat ten, kdo usedne ke zdravotnickému kniplu.

Rozvrtané zdravotnictví, které na jaře projedlo peníze podzimu a promarnilo příležitost se posunout směrem k normálnímu prostředí, asi nemůže od nejbližších měsíců čekat žádné zázraky. Strany s blízkými představami o jeho uspořádání, tedy ODS, KDU-ČSL a SZ na straně jedné a ČSSD a KSČM na straně opačné, je mohou zhmotnit jenom získáním alespoň jednoho spojence v řadách protihráčů. Sobotní vystoupení premiéra Paroubka by sice mohlo podnítit vznik protikomunistické platformy v ČSSD, ale od praktické politiky se takové zázraky čekat nedají. Dlouho očekávané dokončení druhého kola reformy, které by definitivně pohřbilo socialistický skanzen ve zdravotnictví, se zřejmě zase odkládá a o změnách v opačném gardu raději z pověrčivosti nemluvme.

Velká koalice by prospěla
Pravděpodobněji nám přinese definitivní novou vládu až velká koalice nebo výsledek předčasných voleb. Velká koalice je politicky špatně stravitelné sousto, staví se do cesty vyšetření minulých korupčních afér a zakládá příležitosti pro vznik budoucích. Navíc vytváří podhoubí pro posilování extremistických stran, komunisty k nim počítaje. Z čistě rezortně sobeckého hlediska by mohla být velká koalice zdravotnictví prospěšná. S pohodlnou parlamentní většinou by se daly provést změny, bez kterých bude zdravotnictví stále šlapat zelí. Což znamená zpřístupnit informace, jak se kde léčí, a nastavit podmínky pro odpovědné nakládání s penězi. Zavést poplatky za recept, návštěvu pohotovosti a za stravné v nemocnici a prostředky veřejného zdravotního pojištění používat pouze na úhradu potřebné péče. Pro sociální demokracii by to znamenalo zapomenout na Ratha a oprášit dva roky starý materiál, který vznikl na Sobotkově ministerstvu. Občanští demokraté by na oplátku mohli obětovat technické finesy individuálních účtů a soustředit se na podstatné.

Předčasné volby jsou nejčistším únikem z patové situace. Jejich rizikem je opakování nerozhodného výsledku, přenošená volební kampaň a vracení parlamentních průkazek čerstvě zvolenými poslanci. Čekáním na nové přerozdělení mandátů se zvětší potíže, na které je ve zdravotnictví zaděláno, a svěrací kazajka zákona o nemocnicích bude stále těsnější. Nic příjemného, ale pokud by to byla nutná daň za zahájení potřebných změn, tak budiž.

Raději se zeptat znovu
Přejme si, aby tajenka budoucí vlády byla rozlousknuta sice co nejdříve, protože nejistota zdravotnictví nesvědčí, ale správně. Než nanicovatý kompromis, je lepší počkat a třeba se i znova zeptat voličů. Správná řešení si nás stejně nakonec najdou sama, ale někdy jim to trvá.

MUDr. Pavel Vepřek
předseda o. s. Občan, lékař a bývalý ředitel FN Motol

Hospodářské noviny 7. 6. 2006
© sdružení Občan