Sdružení Občan

22.06.2006 Otevřený dopis Ing. Mirku Topolánkovi

Národní rada zdravotně postižených, o. s. Diagnóza CML a o. s. Občan zaslaly 22. června Ing. Mirku Topolánkovi, pověřenému sestavením vlády, otevřený dopis, jehož součástí je i deklarace připravované Aliance svéprávných pacientů.
Celý text dopisu:

Vážený pan
Ing. Mirek Topolánek
pověřený sestavením vlády
Jánský Vršek 13
118 00  Praha 1

V Praze dne 22. 6. 2006

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jménem níže podepsaných pacientských a občanských sdružení, protože chceme zdravotnictví, ve kterém se budeme všichni cítit vítanými zákazníky, a nikoli rostoucím PROBLÉMEM. Píšeme tento otevřený dopis záměrně ve chvíli jednání o programu nové vlády, protože se chceme přihlásit o svůj díl spoluodpovědnosti za jeho vývoj a stát se spolutvůrci jeho budoucnosti.

Nová vláda nesmí promarnit šanci začít rozplétat problémy zdravotnictví od toho správného konce – od potřeb a možností pacientů, občanů. Nechceme být dále ohlupováni hesly o bezplatnosti, jednotné kvalitě a všeobecné dostupnosti, když velmi dobře víme, že ve skutečnosti tomu tak není a ani být nemůže. Ve zdravotnictví, stejně jako kdekoli jinde, platí princip „něco za něco“ a my chceme mít možnost ovlivnit, co bude za co. Nechceme být pasivními konzumenty služeb, které nám někdo přidělí, chceme spolurozhodovat o jejich podobě.

Aby náš hlas nezanikl, spojujeme své síly v ALIANCI SVÉPRÁVNÝCH PACIENTŮ a deklarujeme tyto požadavky:
1. Pacient má právo na léčení bez úplatku.
2. Pacient má právo vědět, jak se kde léčí.
3. Pacient má právo na volbu zdravotnického zařízení a pojišťovny.
4. Pacient má právo o svém léčení spolurozhodovat.
5. Pacient má právo být léčen ve vstřícném prostředí.
6. Pacient má právo zdravotnictví důvěřovat.
7. Pacient má právo být zákazníkem, a ne prosebníkem.

Ve zdravotnictví bychom měli mít možnost se chovat normálně, chodit tam, kde dobře léčí, s pocitem, že neobtěžujeme. Dnes máme zavázané oči, nevíme ani, jak kde léčí, ani jestli mají zdravotníci o naše léčení zájem.

Vážený pane předsedo, žádáme Vás o zařazení dostupnosti informací o poskytované zdravotní péči, jejího transparentního financování a garance možnosti našeho spolurozhodování mezi priority vládního prohlášení.

Ujišťujeme Vás, že nám informace nebo spoluodpovědnost neublíží. Jsme připraveni nést svůj díl odpovědnosti výměnou za lepší služby, kratší čekání a jistotu, že bude o nás ve zdravotnictví dobře postaráno, když vážně onemocníme.

Byli bychom velmi rádi, kdybychom se s Vámi mohli osobně setkat a blíže představit naše požadavky a nabídnout pohled SVÉPRÁVNÝCH občanů na dnešní zdravotnictví.

S úctou

Václav Krása
předseda, Národní rada zdravotně postižených, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Jana Pelouchová,
předsedkyně, o. s. Diagnóza CML, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

MUDr. Pavel Vepřek
předseda, o. s. Občan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

stáhněte si sken originálu dopisu:
232 kB
892 kB

© sdružení Občan