Sdružení Občan

23.06.2006 Etické chování se málo vyplácí?

Etické zásady se v našem zdravotnictví dodržují stejným stylem, jako se zlepšuje kvalita poskytované péče, zvyšuje její efektivita nebo vnímavost k potřebám pacientů. Hodně řečí, ale výsledky stále nevidět.
Výčet oblastí, ve kterých dostává etika ve zdravotnictví na frak, je nejen rozsáhlý, ale hlavně po léta neměnný. Korupce promlouvá do vztahů mezi všemi aktéry zdravotnictví, informační převaha lékařů nad pacienty zatím nedostala protihráče a neodpovědným se jejich chování vyplácí. Socialistické zdravotnictví vedlo s nežádoucími jevy marný boj a jeho opětovné vzplanutí v době budování kapitalismu znamená, že socialismus ve zdravotnictví ještě zdaleka neskončil.

Etické chování se stává normou jednání nikoli důsledkem osvětové činnosti či klonování Mirků Dušínů, ale z nezbytnosti. Obchodníci s diamanty dodržují ústní dohody nikoli proto, že by toto podnikání přitahovalo výjimečně mravné osobnosti, ale z prostého důvodu, že každé porušení domluvených podmínek by bylo porušením posledním. V našem zdravotnictví tomu tak není. Doktor „neruda“ je na tom lépe než jeho vlídný kolega, překročení preskripčních limitů mu nehrozí a svůj čas může místo pacientům věnovat ekonomicky výnosnějším aktivitám. Manažery zadlužených státních nemocnic čeká místo sociálních dávek povýšení a dluhy spravovaných institucí zacelí štědrá státní kasa. Etické jednání se málo vyplácí, a dokud se to neotočí, budeme si ve zdravotnictví o etice stále jenom povídat.

Mimochodem, všiml jsem si, že lidé, kteří se z nějakého vnitřního ustrojení eticky chovají i ve chvílích, kdy to pro ně není výhodné, o etice a mravnosti mnoho nenamluví. Zato ti, kteří všechny kolem sebe tlučou etikou po hlavě, často maskují nějakou levárnu. Etika se nedá osvojit četbou filosofických děl, ale životem v prostředí, které etické chování odměňuje.

MUDr. Pavel Vepřek
předseda sdružení Občan

ZdN č. 25/2006, 23. 6. 2006
© sdružení Občan