Sdružení Občan

01.12.2006 Začal rentgen nemocnic

Na internetu můžete nyní najít výsledky hlasování o tom, jak se v nemocnicích lékaři chovají k pacientům. Je to správně? Ano. Jako občané a pacienti se sice ze zákona těšíme svobodné volbě lékaře i zdravotní pojišťovny, ale bez informací o tom, „jak se kde léčí“, a bez jistoty, že námi vybraný doktor nebo nemocnice dostanou také přiměřeně zaplaceno. Můžeme jen svobodně vhodit kuličku do osudí a čekat, co nám vypadne. Peníze nechme tentokrát stranou, stejně budou hlavním tématem všech debat o zdravotnické reformě, a podívejme se, co se nového událo ve zdravotnických informacích.
Do debaty o informacích ve zdravotnictví, kterou v poslední době vířily zveřejňované žebříčky nemocnic nebo jednotlivých oddělení, založené na zpracování měřitelných údajů, nově vstoupily žebříčky vytvořené hlasováním pacientů. Jejich výpovědní hodnotu budou jistě vyzdvihovat nemocnice z čela tabulky a zpochybňovat ty na chvostu, ale skvělé je, že byl položen zbývající kámen do základů budoucího systému monitorování kvality v českém zdravotnictví. K technické známce přidělované odborníky tím přibyla i známka za umělecký dojem udělovaná veřejností. Z prvních výsledků není nutné a ani možné dělat velké závěry, ale jisté je, že byla ukázána cesta. Zvolená metoda v sobě nese stejné možnosti zkreslení a manipulace jako kterékoli jiné internetové, televizní nebo rozhlasové hlasování, ovlivněné navíc různou mírou motivací nemocnic ponouknout své pacienty k účasti právě v této internetové soutěži, ale každým dalším kolem bude přinášet stále věrnější obraz reality.

Není jisté, zda to bude za pár let právě HealthCare Institute, na jehož server budou chodit pacienti pro radu, ale je jisté, že tento institut odstartoval proces, který hned tak neskončí. Hlad po informacích poroste souběžně s naší rostoucí emancipací a jejich kvalita bude hrát stále důležitější roli pro rozhodování občanů, zdravotních pojišťoven i zdravotníků. Přestože se s plošným hodnocením „uměleckého dojmu“ pacientů začíná v mnohaletém skluzu za prvními pokusy o odborné porovnání výsledků jednotlivých nemocničních oddělení, mají naději, že do cíle doběhnou o poznání dříve. Dopracovat se ke spolehlivému odbornému hodnocení nemocniční péče potrvá zřejmě déle, ale nově vyvstalá konkurence může odborníkům nasadit ostruhy.

V této chvíli není podstatná „spravedlnost“ známek za technickou úroveň a umělecký dojem, ale to, že se začínají přidělovat. Dlouhá léta se v odborných kruzích mudruje nad tím, jak má být kvalita zdravotní péče zjišťována, hodnocena a publikována, ale vymyslet a zavést model, který by vyhovoval všem, se stále nedařilo. Vzpomínám si na oblíbenou větu profesora Schrijverse z Utrechtu, kterou končíval naše debaty o reformě zdravotnictví: „Můžete umřít v kráse, nebo zkusit tím blátem projít.“ Jinými slovy, nečekejte, až budete mít všechno dokonale vymyšleno, protože ten den nikdy nenastane, ale začněte pracovat a řešení se ukáže. Zveřejněním zatím nepřesných, neúplných a někdy málo srozumitelných informací o našich nemocnicích jsme si nazuli holínky a pohnuli se kupředu.

MUDr. Pavel Vepřek,
DNES 1. 12. 2006
© sdružení Občan