Sdružení Občan

28.02.2007 Kam nás vede ministerstvo zdravotnictví?

Je to k nevíře, jak zvolna se dobíráme poznání, že léčení a ošetřovatelství je stejnou službou jako stříhání vlasů, spravování aut nebo taxikaření.
Výjimečnost zdravotní péče není dána kořením altruismu, etikou či mysteriem kontaktu života a smrti, to všechno je k vidění i jinde, ale ve zvláštní situaci jejích zákazníků. Na rozdíl od jiných služeb jsou zákazníci zdravotnictví velmi rozdílní v potřebě jeho služby užívat a jejich potřeby jsou jen omezeně ovlivnitelné osobním rozhodováním. Pacient si nemoc nevybírá a její příchod nemůže ani předvídat, ani mu zabránit. Pro diabetika prvého typu není závislost na inzulinu svobodnou volbou, ale otázkou přežití a jeho rozhodování se může uplatnit až ve výběru konkrétního preparátu nebo aplikační formy.

Základním úkolem zdravotních systémů v evropském prostoru je zajistit všem občanům spravedlivý přístup k nutné zdravotní péči, bez ohledu nejen na závažnost a nákladnost jejich nemoci, ale i na jejich individuální možnost za léčení zaplatit. Teoreticky se nabízejí dvě cesty, jak toho docílit – přídělový systém, který v obecné rovině službám nesvědčí a dnešnímu zdravotnictví viditelně překáží ve fungování, nebo regulovaný trh ve zdravotních službách a zdravotním pojištění, ovšem za podmínky, že dokážeme účinně kompenzovat zmíněná zdravotní rizika všem občanům. Snadno se to řekne, hůře udělá, ale na návody, jak dotáhnout před lety započaté reformy k vítěznému konci, už delší dobu usedá prach.

Transformaci přídělového systému v regulovaný trh, která se úspěšně rozběhla začátkem devadesátých let, zmohla v její polovině únava a špačky klepe dodnes. Svěží Topolánkova vláda slíbila změnu a program ministra zdravotnictví Tomáše Julínka může být dobrou „cestovní mapou“ k dokončení transformace zdravotnictví. Jeho hlavní rizika jsou dvojí – technické provedení a čas. Správná nálepka ještě automaticky neznamená správný obsah a pro naši budoucnost je klíčové, jak si ministerstvo poradí se specifikací regulátora, s vymezením rozsahu péče zajišťované veřejným zdravotním pojištěním, s transparentním a efektivním stanovením výše úhrady za léky a zdravotnické prostředky a s dalšími oříšky. Okno, které má vláda pro uskutečnění nutných změn, se bude pod diktátem politického cyklu rychle zavírat, a tak ať se kouří od klávesnic, pokud chtějí závod s časem vyhrát.

Jako prevenci frustrační kompozice střídání očekávání a zklamání navrhuji, abychom to konečně udělali najednou a pořádně. Nejlepší prevencí zbytečných škod z nedomyšlených kroků a současně i podmínkou dlouhodobé udržitelnosti prováděných změn je pustit včas do kuchyně co nejvíce strávníků. Projekt Dialogem k reformě, který tímto číslem startujeme, tomu chce napomoci.

MUDr. Pavel Vepřek,
newsletter Občan v síti 2/2007, 28. 2. 2007
© sdružení Občan