Sdružení Občan

21.11.2007 Co se děje ve slovenském zdravotnictví?

Ve slovenském zdravotnictví to na politické rovině opravdu vře. Zahraniční investoři, kteří vložili své prostředky do některých zdravotních pojišťoven, chystají arbitráž proti státu měnícímu pravidla hry za pochodu, Asociace nemocnic Slovenska (ANS) se chystá obrátit na Ústavní soud SR s žalobou proti diskriminaci nestátních zařízení a významní představitelé exekutivních funkcí se snaží být neviditelní a čekají, jak ta mela dopadne.
Viděno z české kotliny se zdá, že ve slovenském zdravotnictví zuří poslední bitva mezi zlým kapitálem a hodným státem či naopak mezi obhájci státního dirigismu a těmi, kdo chtějí do zdravotnictví vpustit zdravý rozum a normální motivace, to podle naturelu a politické orientace diváka. Realita bude jistě daleko střízlivější, za dramaticky nasvícenou scénou žije slovenské zdravotnictví problémy všedních dní a jeho chod se mnoho neliší od roků minulých, ale se Zajacovou reformou zdravotnictví je to tentokrát opravdu nahnuté. Ještě před létem se zdálo, že ostré politické šavlovačky a dramatická gesta nenaruší podstatu reformního procesu, který poběží dál, očištěný o neoblíbené poplatky a některé další okrajové maličkostmi. Nynější zastavení transformace nemocnic na akciové společnosti, zavádění kontraktační povinnosti pojišťoven vůči 34 státním nemocnicím zařazeným do minimální sítě (a vyloučení nestátních lůžkových zdravotnických zařízení) a přijetí zákona, kterým se nařizuje zdravotním pojišťovnám vracet zisk zpátky do systému, představuje změny takového kalibru, že se reformní skládačka mění na bouračku.

Neříkám, že osud Ústavu hematologie a krevní transfuze není hoden naší pozornosti, ale stejně jako mudrování nad diskomfortem budoucích regulačních poplatků je to hodně šetřící dieta ve srovnání s tématy, která se nabízejí na Slovensku. Pro každého, kdo má ambici promlouvat do vývoje našeho zdravotnictví, bez ohledu na fandovství k některému ze stranických triček, je pochopení peripetií slovenského zdravotnictví nejen intelektuálním povyražením, ale přímo existenční nutností.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti 11/2007, 21. 11. 2007
© sdružení Občan