Sdružení Občan

12.12.2007 Co nás čeká v roce 2008?

Máme se lépe než kdykoli v historii. Nikdo nás viditelně neohrožuje, ekonomika vzkvétá, práce si hledá ruce, nikoli ruce práci a v předvánočním nakupování si prý opět sáhneme na rekord. Přesto se dá čekat vlna nespokojenosti v předjaří.
Na našem relativním blahobytu se sice mnoho nezmění, ale cenové dopady úpravy DPH, dlouho přenášené deregulace nájemného, hladu po energiích a kdoví čeho ještě nepochybně naštvou hodně lidí. Také zavedení regulačních poplatků nedoprovodí potlesk na otevřené scéně a jásot zúčastněných stran, naopak, brbláním bude zdravotnictví rezonovat tak do prvních třešní. Chvíli bude živo, ale pak si zvykneme na nové nastavení a s létem přijde smíření.

Ve zdravotnictví se v příštím roce odehrají dvě faktické změny. Již zmíněné regulační poplatky, se zejména psychologickým působením, a zásadní proměna regulace cenotvorby a úhrady léčiv. Jistě se uplatní Parkinsonovy zákony, a tak budeme věnovat daleko větší pozornost drobným poplatkům a jejich zúřadování než podstatným změnám v mechanismech nastavování úhrad léčiv se zásadními dopady do medicíny i ekonomiky zdravotnictví. Posuny v kompetencích mezi ministerstvem financí, ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv jsou malou revolucí v lékové politice státu, na kterou se dlouho čekalo. Soustředění monitorovací, analytické i rozhodovací pravomoci pod jedinou střechou SÚKL a až druhoinstanční role Ministerstva zdravotnictví ČR je logickou odpovědí na poptávku po transparentnosti, objektivitě a ověřitelnosti procesu ovlivňujícího nejen to, kolik utratíme za léky, ale také za které.

Hlavní intelektuální úsilí roku 2008 se soustředí na obrábění sedmi zákonů, které mají od prvého ledna roku 2009 korigovat chod českého zdravotnictví. Pro připomenutí: jsou to zákony o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních pojišťovnách, o Úřadu pro dohled nad zdravotním pojištěním, o univerzitních nemocnicích, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, o specifických zdravotních službách a o záchranné službě. Hlavní změny se chystají v oblasti zdravotního pojištění a umělecký dojem z dělby kompetencí mezi ministerstvem, dozorovým orgánem a pojišťovnami je z věcného záměru zákona dobrý. Rozpaky může vzbudit navržená profilace služeb nabízených pojišťovnami, jejich motivační prvky a konzumovatelnost kontrolních mechanismů, tedy dobré téma pro diskusi. Řízená péče je fajn, ale neměli bychom kopírovat muže, který s kladivem v ruce vnímá všechno na světě jako hřebík.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti 12/2007, 12. 12. 2007
© sdružení Občan