Sdružení Občan

23.01.2008 Drogy – hrozba dneška?

Nejprve mne napadlo se s tématem vyrovnat pomocí paralely boje proti drogám a osudem stromořadí lemujících naše silnice. Stejně jako nám lípy, topoly či ořešáky aktivně neskáčou pod kola automobilů, tak i drogy vstupují do lidských životů až na pozvání. Nešíří se kapénkovou nákazou, ani je nechytíme při špatném mytí rukou, musíme si je do těla vpravit aktivně.
Neradostné následky takového rozhodnutí by, z pohledu liberála, nemusely být důvodem k boji proti výrobě a distribuci drog. Pokud má každý právo si se svým životem svobodně nakládat, pak je dobrovolný útěk od reality a postupné sebehubení jeho osobní volbou. Ostatně, organizátoři udílení Darwinovy ceny za dobrovolný příspěvek ke zlepšování genofondu lidstva by mohli i zatleskat...

Jenže s čistě liberálním přístupem je potíž hned dvojí. Na jedné straně stojí snadnost, s jakou se dá do drogové pasti spadnout, obtížná dostupnost zpáteční jízdenky a problémy, které vznikají kolem jednou lapeného. A na straně druhé skutečnost, že nikdo z nás není proti vzniku problémové závislosti imunní. Příroda nás vybavila motivačním programem, který odměňuje naši úspěšnou aktivitu pocitem štěstí. Chceme se cítit dobře, a tak si vyplavujeme endorfiny při sportu, práci, mateřství, a ti obzvláště rafinovaní v politice. Protože jsme přirozeně líní, není divu, že při dobývání štěstí často švindlujeme. Bez potu v tváři se pocit štěstí dá přivolat ledasčím, od dobrého jídla a veselého kalíšku, přes prožívání cizích příběhů v knihách, na obrazovce či na plátně, až po zakoupení mnohakarátového čehokoli. Potřebou opakování příjemného vzniká závislost a většina z nás se s nějakou právě teď potýká, aniž by to bezprostředně ohrožovalo nás a naše okolí.

Příběh drog a drogové závislosti má zamotanější a v mnohém rozporný scénář. Prohibice zhoršuje situaci již závislých a dopady jejich chování na okolí, liberalizace zase zvyšuje riziko vzniku nových závislostí. Zdá se, že si nevedeme zatím tak špatně, počet lidí utíkajících od reality k droze se stabilizoval a poprvé začíná klesat. Ani obavy z epidemického šíření špatně léčitelných infekcí se zatím nenaplňují – počet uživatelů drog infikovaných virem hepatitidy C se drží na 30 procentech a prevalence HIV mezi českými narkomany je téměř nulová. Tedy dobrá zpráva a povzbuzení pro ty, kteří se v adiktologii pohybují. Pro ty ostatní zase o důvod více je v jejich práci podpořit.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti 01/2008, 23. 1. 2008
© sdružení Občan