Sdružení Občan

24.09.2008 Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Všeobecná zdravotní pojišťovna sehrála historickou roli při emancipaci zdravotnických financí od státní kasy a přispěla k vytvoření podmínek pro odstátnění většiny zdravotnických zařízení a pro vznik svébytného pojišťovenského systému.
Původně měla být nositelkou monopolu, ale vývoj správně zamířil k pluralitě. Už v prvé polovině devadesátých let jsme vyklouzli z pasti monopolu jedné pojišťovny a ušetřili se hlubokých problémů, které řešili, řeší a ještě dlouho řešit budou v Polsku nebo v Maďarsku. Samotné VZP se tím na dlouho zkomplikoval život. Její organizační struktura, funkční uspořádání a informační systém byly budovány pro „úřad“, který měl nahradit stát ve financování zdravotnických zařízení, nikoli pro klientsky orientovanou pojišťovnu. Základním zadáním bylo spolehlivě vybírat odvody na zdravotní pojištění od plátců a vybrané prostředky co nejspravedlivěji rozdělovat mezi zdravotníky.

Všechny další vznikající pojišťovny, které si své pojištěnce musely nalovit v sádce VZP, už byly koncipovány odlišně. Problémy, kterými VZP prošla v minulých letech, byly z velké části projevem krize identity, kdy pojišťovna nevěděla, zda má být spíše úřadem, který dělá jen to, co se mu uloží, nebo zdravotní pojišťovnou, která dělá to, co je potřeba. Takto učesaná-neučesaná, oblečená-neoblečená si prošla obdobím finančních obtíží a nucené správy.

Dnes je sice z nejhoršího venku, ale její proměna v moderní zdravotní pojišťovnu ještě chvíli potrvá. VZP je velký podnik, který už z principu nemůže měnit své chování skokově a překvapovat okolí. Nikdo jí neodpáře hlavní odpovědnost za zajišťování dostupnosti zdravotních služeb občanům na území České republiky a vůbec všeho, co souvisí s postavením, řečeno krásně česky, lídra trhu. Její transformace nemůže mít jiný než evoluční charakter a hnacím motorem bude stále sílící tlak konkurence. Vnitřní změny pojišťovny, kterým se z nedostatku invence říká zavádění „řízení péče“, budou do jejího chodu vstupovat postupně prostřednictvím pilotních projektů, ve kterých neučesané nápady semele mlýnice praktického života do použitelné podoby.

Trumfem, který si VZP zatím schovává v rukávu, je uvolnění kreativity krajských poboček. Která jiná pojišťovna může vymýšlet nová řešení na čtrnácti místech současně?

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti 09/2008, 24. 9. 2008
© sdružení Občan