Sdružení Občan

22.04.2009 Jak se daří eHealth v České republice?

České zdravotnictví je, ve srovnání s okolním světem, zřejmě nadprůměrně počítačově gramotné, jak o tom svědčí počet ordinací osazených počítadlem i ocenění, která nasbíraly v EU některé tuzemské eHealth projekty. Přílišnému uspokojení brání znalost reality a vědomí, že je obtížné odhadnout, o kolik nových kousků se rozroste portrétní galerie ministryň a ministrů zdravotnictví v prvém patře ministerstva, než eHealth, čili efektivní využívání informačních a komunikačních technologií v medicíně, v našem zdravotnictví zevšední.
V reálném životě se zdravotnictví s eHealth zatím spíše potýká, než aby si s ním potykalo. Příčiny jsou četné, ale podstatná je jediná – poptávka lékařské obce po využívání možností nabízených eHealth zatím nedosáhla kritické hodnoty pro vyvolání velkého třesku. Jsme v tom zacyklení. Lékařská obec se do eHealth nehrne, protože jí toho zatím mnoho nenabízí, a eHealth toho nabízí málo, protože se s ním nepracuje. Vezměme si třeba na paškál možný scénář zavádění e-preskripce. Všichni se shodneme na tom, že by bylo jistě dobré, aby byl lékař varován, že předepisovaný lék se nesnáší s lékem, který už jeho pacient užívá pro jiné problémy a o němž mu zapomněl říci, nebo že pacient už stejnou léčivou látku užívá, zamaskovanou jiným obchodním názvem.

Fajn, ale k tomu je potřeba mít rychlý přístup do datového úložiště se všemi potřebnými informacemi. Takže je potřeba úložiště založit, připojit a naplnit. A máme problém. Začne přetahovaná o to, kde bude, kdo je dodá, jak se připojí, jak se naplní. Realizátor projektu nebude hnán kupředu nedočkavými lékaři toužícími e-předepisovat, ale bude čelit spíše potížím než výzvám. Neznám konkrétní reálie projektu SÚKL, ale podle mediálních informací o neochotě lékáren poskytovat data je v tom až po uši.

Těžko odhadnout další vývoj, ale zkušenosti favorizují skepsi. Nicméně bitvy se prohrávají i ve vítězné válce a tažení eHealth bude zákonitě vítězné. Otázka není zda, ale kdy a za kolik. Bývá dobrým zvykem apelovat na vládu, aby přijala národní plán implementace eHealth, nastavila pravidla a moudře alokovala prostředky. Stejně tak je dobrým zvykem, že podobné apely zůstanou oslyšeny. Osobně si myslím, že se do světa eHealth propracujeme postupnými kroky, přes kaskádu chyb a omylů, až v něm najednou bez velkých fanfár budeme. Poptávka lékařů po dostupnosti kompletních informací při diagnostické rozvaze nad konkrétním pacientem poroste, stejně jako potřeba rychlé komunikace. Pokud budeme vytvářet prostředí, které bude podporovat poskytování dobré medicíny, eHealth se dostaví samo.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti 4/2009, 22. 4. 2009
© sdružení Občan