Sdružení Občan

15.09.2010 Co přináší biologická léčba?

Biologická neboli cílená léčba se snaží léčit nemocné zásahem do jejich vlastních obranných mechanismů a činí tak se slibnými výsledky za hodně peněz. Biologické léky imunitní systém buďto posilují, nebo oslabují. S plusovým znaménkem vstupují tyto léky do léčení některých nádorových onemocnění a naopak jiné léky z této skupiny blokují imunitní procesy, které zvlčily natolik, že svému domácímu více škodí, než prospívají. Proto se biologická léčba uplatňuje v terapii dvou zdánlivě nesouvisejících skupin nemocí – u nádorů a u zánětlivých onemocnění.
Biologická léčba vstoupila na scénu začátkem tohoto desetiletí a od začátku se hřála v záři reflektorů. Pacientům a lékařům dala naději na lepší výsledky v potlačování nemocí, na které byly dosavadní léčebné postupy krátké, a správcům zdravotnických pokladnic strach z víru, který by v nich mohla způsobit. Představa, že se jí začnou domáhat všichni pacienti, kterým může teoreticky pomoci, určitě zneklidní každého, komu leží na srdci stabilita zdravotnických financí. Představa o to realističtější, že samotný název „biologická“ evokuje představu něčeho přirozenějšího, ekologičtějšího a účinnějšího, než je dosavadní „chemická“ léčba, a tedy i podstatně atraktivnějšího. Z marketingového hlediska výborně zvolený název dává široký prostor k ovlivňování postojů veřejnosti a tím i nositelů zdravotnických klíčů.

V současné době vydáváme na biologickou léčbu, poskytovanou necelým třem a půl tisíce pacientů, necelou jednu miliardu ročně a určitě budeme vydávat více. O konečném podílu biologické léčby na zdravotnických nákladech rozhodne výsledek vzájemného působení více faktorů – bohatství společnosti, potřeby ostatních druhů péče, výsledků jejího používání v delším časovém období, cenová politika výrobců… Je celkem zřejmé, že i biologickou léčbu čeká osud všech báječných novinek v medicíně, kterým až čas najde jejich odpovídající postavení. Ne všechny počáteční naděje se naplní, ale stejně pominou i strachy z vyschlých financí. S rostoucím počtem léčených pacientů budou ceny biologických léčiv klesat a stabilní cenové hladiny dosáhnou ve chvíli, kdy ztrátou patentové ochrany vstoupí do cenové konkurence se svými generickými ekvivalenty. Nepochybuji, že se v té době budeme intenzivně věnovat řešení aktuálních problémů spojených se vstupem nějaké zbrusu nové technologie do zdravotnictví. V mezičase nezbývá než pacienty na léčení pečlivě vybírat, dobře léčit a výsledky sledovat.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 09/2010
15. 9. 2010
© sdružení Občan