Sdružení Občan

15.12.2010 Jaké legisl. novinky přináší rok 2011 a co to ve zdrav. způsobí?

Letošní zdravotnictví ovládl klid, vídaný zhusta před bouří. Jízdou ve vyjetých kolejích se dále zvýraznily jeho chronické neduhy a svá polínka si přikládá hospodářská a politická krize evropského prostoru. Zdravotnictví prostupuje nejistota spojená s nedůvěrou ve schopnosti a odhodlání nositelů zdravotnických klíčů vést je do země zaslíbené, kterou si navíc představuje každý jinak.
Už začátkem roku předznamená vývoj doktorské rebelie a odezva, kterou vyvolá, směr, kterým se budeme v příštích letech ubírat. Lékaři z podstaty nevyhledávají zbytečná rizika, a tím spíše ne ta, která se dotýkají jejich profesního růstu a vlastní existence. Pokud opravdu masově podají výpovědi, jak to jejich vůdcové avizují, bude to velmi silné poselství o naléhavosti potřebných změn. Uvidíme, jak si je naše politická reprezentace přebere a jak zareaguje.

Ideální a politicky nejkorektnější by bylo transformovat uvolněnou energii v hybatele reforem a zobchodovat klid v nemocnicích za „cestovní mapu“ těchto reforem, ale realista se musí obávat, že volba padne na některý ze starých dobrých postupů. Vyškrábne se pár miliard z rozpočtu a rebelové se uplatí, najde se „viník“ a s tím se exemplárně zacvičí nebo se na odbojné lékaře použije celkem racionální silové řešení. Zmenšení počtu lékařských míst v nemocnicích tím, že se uzavřou nadbytečné kapacity, spolehlivě zeroduje zásadový postoj většiny z nich. Politik bude za hrdinu, a na rozdíl od obou předchozích variant dokonce i zdravotnictví prospěje. Dnes je obtížné odhadnout, zda se lékaři skutečně představí jako reálná síla, nebo zda všechno proběhne hezky česky – pár naivních doktorů uvolní svá místa lépe orientovaným kolegům, některá dlouhodobě živořící oddělení se zavřou a z peřejí zase vplujeme do stojatých vod.

Před změnami ale stejně neutečeme – hospodářství se jen tak honem nerozeběhne a tlak nových technologií, demografického vývoje a pacientské emancipace rozhodně nepoleví. Dalo by se říci, že jsme k reformám odsouzeni, ale výkon rozsudku se snažíme odložit až do chvíle, kdy zdravotnictví padne na ústa. Do nového roku si proto přejme, abychom v sobě našli sílu pustit se do potřebných změn přece jen o něco dříve, a fanděme zdravému rozumu. No a protože máme adventní čas, tak pro tuto chvíli pusťme zdravotnictví z hlavy a těšme se ze svých blízkých, ze vzájemně předávané radosti a radujme se ze života. Zdravotnictví to přes Vánoce vydrží, ale po nich…

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 12/2010
15. 12. 2010
© sdružení Občan