Sdružení Občan

19.01.2011 Jak rozbourat zeď mezi zdravotním a sociálním systémem?

Jedním z hlavních cílů faktické reformy zdravotnictví by mělo být propojení zdravotního a sociálního systému všude tam, kde to má smysl. Ze sociálního systému by se do integrovaného zdravotně-sociálního systému mohly začlenit oblasti sociálních služeb, nemocenského pojištění, posudkové činnosti a poskytování sociální podpory osobám se zdravotním postižením. Světy zdravotní a sociální péče se vzájemně prolínají do té míry, že jejich pěstování v odlišných a vzájemně nekompatibilních systémech je nehumánní marnotratností.
S odstrašujícími důsledky se setkáváme ve chvílích, kdy nás nebo naše blízké zanese osud do hraničářských oblastí obou resortů. Najednou se musíme popasovat s rozdílnými pravidly a přístupy, s odlišnými schvalovacími procedurami, s jinými způsoby hrazení a ocenění péče. K tomu přistupuje rozdílná zátěž na pacientovu peněženku, která vyplývá nejen z oficiálního nastavení systémů, ale i z etablované šedé ekonomiky. Zajišťování potřebné péče často připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce, neužitečně spotřebovává spoustu energie, ale na rozdíl od pohádky bývají někdy důsledky časové prodlevy nevratné. Bez souvisejícího zajištění adekvátní rehabilitace a bez odpovídající sociální péče přicházejí často jinak báječné výsledky vítězné medicíny vniveč. Týká se to mnoha oblastí medicíny – komunitní psychiatrické péče, domácí paliativní péče, péče o seniory, péče o lidi po výkonech na velkých kloubech…

Všem by se nám lépe žilo, stonalo, pracovalo i umíralo v schengenském prostoru zdravotně-sociálního systému s jedněmi pravidly a jedněmi daty. Pro propojení obou systémů hovoří nejen nutnost zlepšení koordinace služeb obou systémů a tím zvýšení uživatelského komfortu pro občany, ale také velmi aktuální poptávka po racionálním hospodaření s penězi v celé zdravotně-sociální oblasti. Současný resortismus nám neumožňuje správně hodnotit léčebné postupy z hlediska celkových veřejných nákladů a ani svým nastavením k takovému pohledu nemotivuje. Zdravotnictví dnes hledá způsob, jak se postavit k léčebným postupům, které mají prokazatelné výsledky, ale jsou drahé. Propojení zdravotních a sociálních peněz by zchladilo mnohou z dnešních horkých brambor, které si mezi sebou ve zdravotnictví házíme. Mimoběžná argumentace, kdy jedna strana argumentuje vysokými náklady a druhá stejně úžasnými úsporami, ale jiného resortu, by se tak dostala do společného řečiště a bylo by hned jasno, jak si problém stojí. Tak, milí spoluobčané, kdy se do toho dáme?

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 01/2011
19. 1. 2011
© sdružení Občan