Sdružení Občan

29.09.2011 Co se mění ve zdravotnické legislativě?

Naše zdravotnictví se už třetí desetiletí transformuje z přídělového systému v regulovaný trh a oblek z právních norem starého střihu je mu stále těsnější. Historické pokusy předchozích krejčovských dílen končily u popisů minulosti a světlých zítřků, ale v reálu se měnil jen kapesníček v klopě. Dnešní krejčí tolik nemudrují, ale stříhají, špendlí a sešívají. Zastánci jiné módní linie by sice preferovali jiný salon, ale je zřejmé, že se věci daly do pohybu. Metodou testovacích balonků a postupných kroků se reforma sune kupředu. Zdá se, že lamentování nad nepořádky zdravotnictví dostává kreativnější alternativu.
Dnes je už celkem jasné, co, kdy a jak by se mělo v rámci zdravotnické reformy udělat, aby se užitek dostavil v časově rozumné době. Žijeme v parlamentní demokracii, a tak koncepční polotovar obrábí mlýnice politických zájmů, ze zákulisí pošťuchovaných skupinami větřícími ohrožení zavedených penězovodů nebo toužícími po budování nových, ladí se detaily a vychytávají přehlédnuté nedokonalosti. Výsledkem je kompromis, pro který je nadpoloviční většina zákonodárců ochotna stisknout hlasovací tlačítko.

Aktuálně dospěly nebo spějí ke konci schvalovacího procesu 4 zdravotnické normy. Jistě se v nich dají najít diskutabilní body, ale nahrazení vousatého zákona o péči o zdraví lidu novým kodexovým zákonem o zdravotních službách a přijetí na něj navazujících zákonů o specifických zdravotních službách a záchranné službě je v kontextu dosavadního vývoje malou revolucí. Srovnatelný význam má i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která dává pravidla používání soukromých prostředků k „personalizaci“ podoby čerpané zdravotní služby, zefektivňuje proces vstupu léků do zdravotnictví a sestřeluje jejich ceny. V ministerské líhni zrají další zákony, které v příštích letech promluví do chodu zdravotnictví. Zákon o zdravotních pojišťovnách má ambici dát všem pojišťovnám jednotnou fazonu, zjednodušit jejich corporate governance a vložit odpovědnost na bedra odpovědných. Jeho součástí je vytvoření servisní organizace zdravotního pojištění, do které se přesunou aktivity dosud zajišťované VZP, a přidání nových. Neméně zajímavé budou zákony o zdravotnických prostředcích a o lécích, které vyplní dosavadní bílá místa a zkorigují nedostatky míst již upravených. Doufejme, že i nadále se bude dařit držet tempo a logiku reformních kroků, vybalancovávat protichůdné zájmy nositelů klíčů, hlídat fiskální stabilitu resortu a ustát politické dopady změn.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 09/2011
29. 9. 2011
© sdružení Občan