Sdružení Občan

Statut


Občan z.s.
IČO: 266 43 057
Sídlo: Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 115-1345350297/0100

Předseda spolku: MUDr. Pavel Vepřek

Slovo předsedy


Zdravotnictví zůstalo poslední oblastí, ve které se nemůžeme chovat normálně. Stali jsme se zákazníky v hospodách, bankách, autoservisech, ale ve zdravotnictví stále ještě bereme, co nám dávají, hledáme protekce a přemýšlíme, koho a jak uplatit. Zdravotnictví nás obtěžuje svými vnitřními problémy, tahá z nás stále více peněz a dělá z nás hlupáky, kteří nemají do jeho chodu co mluvit.

Je na čase to změnit a začít se i ve zdravotnictví chovat dospěle. Chtějme přístup k informacím, pojišťovenský sytém, který nám umožní rovný přístup k nezbytné zdravotní péči bez ohledu na náš zdravotní stav a sociální situaci, a zdravotníky a pojišťovny motivované k tomu, aby nám poskytli co nejlepší služby.

Prošel jsem všemi oblastmi zdravotnictví – léčil jsem, řídil nemocnici, pracoval v pojišťovně, řídil síť praktických lékařů a specialistů napojenou na velkou nemocnici, radil nemocnicím i pojišťovnám, točil se kolem vzniku Národních referenčních center, ve VZP vytvořil projekt AKORD, radil ministrům zdravotnictví, debatoval se zástupci všech článků zdravotní péče a s odborníky z různých zemí a tak vím, že měnit systém zdravotnictví k lepšímu je stejně potřebné jako obtížné. Ale zkoušet se to musí.

MUDr. Pavel Vepřek


Předseda spolku Pavel Vepřek
Narodil jsem se 1953 v Praze. Po gymnáziu jsem vystudoval Fakultu dětského lékařství UK a po vojně jsem dalších třináct let léčil děti, nejprve jako dětský lékař na II. dětské klinice v Praze-Motole, později jako dětský kardiolog v motolském Kardiocentru. Za revoluce jsem byl mluvčím motolského OF. Rok 1991 jsem strávil na lékařské fakultě Ottawské univerzity v Kanadě a zabýval se kardiologickým výzkumem a studiem organizace a řízení medicíny. Rok po návratu jsem se stal náměstkem ředitele pro léčebně preventivní péči ve FN Motol a později jejím ředitelem. Od druhé poloviny devadesátých let se točím kolem hledání způsobů, jak zlepšit fungování zdravotnictví jako celku. Tři roky jsem se cele věnoval vedení sdružení Občan a v létě 2007 jsem nastoupil do VZP s cílem pokročit od slov k činům. Vytvořil jsem systém AKORD, který mohl skokově zlepšit postavení pacientů v ordinacích zapojených lékařů a soustavně podporovat kvalitu poskytované péče. Měl ale jeden podstatný háček – ukazoval, kde je král nahý. Tak nezbylo, než se vydat k pramenům a přidat se do týmu Leoše Hegera, který deklaroval zájem uvést zdravotnické reformy do života. Osobní prožitek z fungování státní správy a politiky je nezaplatitelný a vystřízlivující. Poznání, že u nás neexistuje žádná reálná síla, která by si byla ochotna drásat žíly za lepší chod zdravotnictví, není povzbuzující. Přesto jsem se rozhodl dál pokračovat v pořádání pravidelných diskuzních seminářů a doufat, že to přece jen nějaký užitek časem přinese.
© sdružení Občan