Sdružení Občan

Koncepce zdravotnictví


Podporujeme hledání, vytváření a zavádění takových pravidel ve zdravotnictví, která vedou k posílení postavení občana ve zdravotním systému. Naše představy o uspořádání zdravotnictví se formovaly po léta a na jejich upřesňování se podílely osobnosti ze všech oblastí zdravotnictví.
  • Impulsem, který historicky naše aktivity nastartoval, byla bezradnost, která opanovala naše zdravotnictví ve chvíli, kdy jeho prvotní transformace byla provedena. V roce 1993 jsme byli v situaci, kdy stály základy nového pojišťovenského systému, ale nebylo jasné, co dělat dál.
  • Po prázdninách 1993 se začali v Národohospodářském ústavu AV pravidelně scházet představitelé všech oblastí zdravotnictví, aby konfrontovali své názory, a tak to zůstalo až do dnešních dní.
  • Během let vzniklo pro potřeby ministerstva zdravotnictví či jednotlivých tvůrců koncepcí několik studií, které ale neovlivnily většinový názorový proud.
  • Na konci devadesátých let zformovala skupina, vedená doc. Ing. J. Vepřekem, CSc., která předložila veřejnosti studii s názvem Koncepce reformy systému zdravotní péče po roce 2000, návrh základních směrů řešení. Práce skupiny se zúčastnili: MUDr. Jan Burian, MUDr. Pavla Hanselová, MUDr. Pavel Horák, CSc. RNDr. Jaroslav Janda, Vladimír Kothera, PhDr. Eva Křížová, doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., MUDr. Bohumil Seifert, PharmDr. Josef Suchopár, doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., MUDr. Pavel Vepřek, Ing. Zdeněk Vitásek.
  • Na základě tohoto kolektivního díla byla v roce 2002 publikována Zpráva o léčení českého zdravotnictví aneb Zdravotnická reforma včera, dnes a zítra (Grada publishing, s. r. o., Praha) autorů J. Vepřek, P. Vepřek, J. Janda.
  • V letech 2003 a 2004 se upřesňovaly názory na relativní důležitost jednotlivých kroků, zvažovaly se alternativy k navrženým technickým řešením a hodnotila možná rizika jednotlivých etap. Mezi ty, kdo přinesli své nápady do mlýna, patří: Mgr. Tomáš Cikrt, Mgr. Ondřej Dostál, JUDr. Karel Hlaváček, PhDr. Zdeněk Kučera, Ing. Vratislav Matys, RNDr. Jiří Schlanger, MUDr. Petr Struk, MUDr. Štěpán Špinka, PhD., Ing. Miroslav Zámečník a mnozí další
Zbývá jen maličkost, uvést to do života.

Zdravotnictví řízené občanem – II. kolo reformy zdravotnictví – leden 2005 (doc).

Koncepce zdravotnictví 2009 (doc).
© sdružení Občan