Sdružení Občan

15.06.2016 Historie seminářů z ekonomiky zdravotnictví

Zdravotnictví se po pádu komunismu rychle transformovalo ze státního do pojišťovenského systému. Prvá část reformy se podařila, ale jejímu dalšímu kolu překáželo babylonské zmatení jazyků a rozdílné zkušenosti a zájmy jednotlivých zúčastněných. Proto se po prázdninách roku 1993 začali v Národohospodářském ústavu ČSAV scházet představitelé jednotlivých oblastí zdravotnictví, aby si na akademické půdě sjednotili vnímání obsahu pojmů a sdíleli své představy a zkušenosti. A tak to vydrželo do dnešních dní.

Zde si můžete stáhnout pozvánky na letos proběhlé semináře (pdf) a prezentace některých přednášejících (pdf, ppt).
více...

 

30.05.2016 Co se nám to přihodilo ve zdravotnictví?

Samotné navýšení peněz ve zdravotnictví nic nevyřeší. Chce to citlivou spoluúčast pacientů a větší konkurenci pojišťoven. více...

 

18.05.2016 Máme se nemocniční infekce bát?

Nemocnice nejsou, z podstaty svého fungování, bezpečným místem pro trávení volného času. Jejich pohostinství bychom měli využívat jen ve chvíli, kdy očekávané přínosy zásadně převyšují možná rizika. Jedním z nich je nebezpečí, že se náš pobyt zkomplikuje nějakou infekcí. Jejich škála je široká, od banálních respiračních, přes infikování operační rány pacientovou vlastní střevní mikroflórou, až po potíže vyvolané infekcí zvlášť odolným bakteriálním kmenem, nechtěně vyšlechtěným v nemocnici. více...

 
© sdružení Občan