Sdružení Občan

22.01.2019 Historie seminářů z ekonomiky zdravotnictví

Zdravotnictví se po pádu komunismu rychle transformovalo ze státního do pojišťovenského systému. Prvá část reformy se podařila, ale jejímu dalšímu kolu překáželo babylonské zmatení jazyků a rozdílné zkušenosti a zájmy jednotlivých zúčastněných. Proto se po prázdninách roku 1993 začali v Národohospodářském ústavu ČSAV scházet představitelé jednotlivých oblastí zdravotnictví, aby si na akademické půdě sjednotili vnímání obsahu pojmů a sdíleli své představy a zkušenosti. A tak to vydrželo do dnešních dní.

Zde si můžete stáhnout pozvánky na letos proběhlé semináře (pdf) a prezentace některých přednášejících (pdf, ppt).
více...

 

31.12.2016 Iniciativa Zdravotnictví 2.0 zve lékaře k tvorbě reformy

Lékaři se mohou podílet na tvorbě zdravotnické reformy pro příští vládu. Iniciativa Zdravotnictví 2.0 je zve do odborných týmů, které od ledna 2017 začnou diskutovat o nejožehavějších problémech a připravovat věcné záměry zákonů. Iniciativu Zdravotnictví 2.0 a její plány představil v rozhovoru pro MT předseda spolku Občan MUDr. Pavel Vepřek.

více...

 

26.09.2016 Prospěje přerozd. podle farmac.-náklad. skupin české medicíně?

Jednou z hlavních podmínek dobrého fungování pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění je spravedlivý způsob přerozdělování vybraných peněz mezi zdravotní pojišťovny. Na rozdíl od klasického pojištění, ve kterém se výše pojistného vypočítává z individuálního rizika pojišťované osoby, se ve veřejném systému individuální riziko do pojistného nepromítá a je zohledňováno právě mechanismem přerozdělení. více...

 
© sdružení Občan